Het geld van A

Op dinsdag 12 september gaat de Rosenobel voor de laatste keer deze zomer op wandel met als thema het geld van A, arm en rijk in onze stad.

Rijk en arm zijn twee tegenpolen in de maatschappij.

De rijken, van een tijd toen geld en rijkdom geconcentreerd waren bij de adel en de geestelijkheid – over de “Gouden Eeuw” en multimiljonair Pieter Pauwel Rubens – tot de rijke burgerij van de jaren 17OO en industrieel en koloniaal kapitaal. En wat met de rijke diamantindustrie?

De armenzorg in het ancien régime, tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Wat betekende arm zijn in die tijd? Wat waren de voorzieningen tegen kwalen als pest en cholera, en hoe gingen de instellingen van de stad Antwerpen om met armoede?

Stadsgids Rick maakt van deze tegenpolen weer een boeiende avondwandeling doorheen onze historische stad.

Noteer dus alvast 12 september om 21u30:

We starten altijd eerst met een verwelkoming in of buiten voor het restaurant, dan een kleine toelichting over het pand en de naam Rosenobel en vervolgens wordt het thema van de avond ingeleid

We vertrekken dus niet echt stipt om 21.30u... maar na deze inleiding, wat eventuele laatkomers de gelegenheid geeft om nog aan te sluiten.

Inschrijven kan per mail info@rosenobel.be of telefonisch 0476/049402.(max 25 personen)

Prijs per persoon 5€

Uitgelichte berichten