Het paard als symbool voor de schepping

Van sommige mensen wordt gezegd dat ze met een baksteen in hun maag geboren worden… van Erna vermoed ik dat zij geboren is met in haar ene hand een etsnaald en in haar ander hand een penseel… hoewel… Erna is eerder een duizendpoot met in elk pootje een ander instrument waarmee zij haar gevoelens en haar hele zijn op een uiterst genereuze manier wil delen met haar omgeving.

Zij geniet duidelijk met volle teugen van de aantrekkingskracht die van de onderwerpen die zij tekent en schildert uitgaat en nodigt ons uit om, samen met haar, mee te genieten. Zij heeft een grenzeloze bewondering voor de schepping en voor al het schone wat de mens er mee aanvangt.

« In mijn etsen staat het paard symbool voor de schepping, het monumentale lichaam met een ziel die de spiegel is van al wat menselijk is » zegt Erna en hiermee wijst ze ons meteen een mogelijk te volgen spoor aan om haar werk te vatten.

Door de nadruk die zij legt op de majestatische adel en de monumentale kracht die paarden uitstralen voelen wij ons aangesproken. Zij toont ons niet het uiterlijke omhulsel van het paard maar maakt ons deelachtig aan wat het dier uitstraalt en aan wat het in haar oproept.

Dankzij een virtuoze beheersing van de techniek slaagt zij erin om een eigen invulling aan de eeuwenoude expressievorm van de etskunst te geven: koperplaat na koperplaat, laag na laag, krijgen haar prenten vorm bij elke drukgang in een subtiel spel van kleurschakeringen.

Precies dit maakt haar werk authentiek. Erna heeft een taal ontwikkeld die de hare is. Een eigen authentieke beeldentaal waarin ze met ons haar passie voor het grootse in de natuur wil communiceren.

Haar werk is bewust een afwijzing van agressie,van vastzitten in onmacht en pijn. Hierin ligt de kern van haar werk. Meer nog, hierin wortelt haar eigen leven, engagement, haar openheid voor mensen, haar daadkracht, gulheid, vriendschap en liefde. Haar werk omvat aquarellen,collages en etsen. In elk ervan zoekt zij, uitgaande van wat zij ziet, voelt en hoort, een sfeer te creëren van verwondering, bewondering en schoonheid. Gegrond in het aardse: het steeds terugkerende thema van het paard is haar waarmerk. In dit oerbeeld van kracht,vrijheid en dienstbaarheid zoekt zij de gaven van de aarde te tonen. Meesterlijk beheerst zij de etstechnieken en met de texturen, lijnen en schakeringen geeft zij vorm en inhoud aan dit oerbeeld.

Uitgelichte berichten